Home

Magyar családnevek szótára

Leggyakoribb magyar családnevek listája - Wikipédi

 1. A magyar családnevek a 13-14. században alakultak ki. Többségük személynévből, helynévből, foglalkozásnévből, nemzetiségnévből vagy tulajdonságból ered. Az alábbi lista a 100 leggyakoribb családnevet mutatja
 2. Elkészült a magyar családnevek szótára. 2010. április 14. 10:21 MTI. Családnevek enciklopédiájával rukkolt elő a Tinta Könyvkiadó. A könyvből a névmagyarosítások kapcsán kiderült: a Horváthok, Tóthok, Némethek lehetnek akár tősgyökeres magyarok is, és egyáltalán nem biztos, hogy a Nagy vezetéknevűek ősei jól.
 3. t az első előfordulás évszáma

Az Magyar családnév a néppel, nemzetiséggel, népcsoporttal való kapcsolatra utaló családnevek csoportjába tartozik. Ezek a nevek leginkább származási, etnikai, nyelvi, földrajzi kapcsolat Családnevek lista: Családfa választás: Összes családfa: Nyelvek : Deutsch: English: Slovenčina : Családfa > Családnevek /familiae. Magyar Családtörténet-kutató Egyesület Postacím : 1114 Budapest, Bartók Béla út 21. @ Adatvédelmi szabályzat - Oldaltérkép.

Elkészült a magyar családnevek szótára » Múlt-kor

Régi Magyar Családnevek Szótára, XIV-XVII század (1993, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest) Előzmény: kiflihu (2303) kiflihu 2005.03.19: 0 0 2303: Köszönöm a választ! De lenne még egy kérdésem. Lehet, hogy hülye kérdés, de mi az az RMCSSZ? Kifli. Előzmény: Mezőbándi (2297 három szótárból gyarapítottuk a címszavak számát: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, Földrajzi nevek etimológiai szótára és Régi magyar családnevek szótára. Az utóbbi kettő azért volt fontos forrásunk, mert a földrajzi nevek és a családnevek igen sok régi szót őriztek meg napjaink számára A magyar nyelv értelmező szótára. 1959 és 1962 között jelent meg, 7 kötetből áll. Magyar értelmező kéziszótár. 1972-ben jelent meg, Az előbbinél gazdagabb szókinccsel rendelkezik (70000 címszó) A 2003-ban átdolgozott kiadásban már 75000 címszót találunk. Magyar tájszótá

Régi magyar családnevek névvégmutató szótára [Magyar

 1. Ezt a bővített névlistát a BM Kiadó által 1997-ben megjelentett Új magyar utónévkönyv című kiadványa már tartalmazza. Mivel ez a kiadvány könyvesboltokban már nem kapható, a névjegyzék pedig nem hozzáférhető az interneten sem, az alábbiakban közzétesszük az 1997 óta esedékes bővítésekkel együtt
 2. RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA. 2017. november 28. kedd NÉVKUTATÁS Nincs hozzászólás (Last Updated On: 2017. december 6. szerda) ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapest, 2009. rmcsnmsz . RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA (*.pdf
 3. A magyar családnevek között találunk teljes alakú utóneveket (Pál, György, Tamás), de leggyakrabban a név becealakja válik családnévvé: Palkó, Pósa, Györke, Györkös, Tankó, Tancs. Az ilyen eredetű családnevek a magyarban főleg a székelyeknél gyakoriak

Kedves Balazs, Par hete irtam a MOL nak kellemes meglepetes volt mikor valaszt kaptam toluk az Allo nevvel kapcsolatban ime az idezet. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század (Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993.) c Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993. 1172 1 An a tergo dictionary of Hungarian family names, with an English introduction and categorization. The corpus is based on a well-founded and rich collection of 14,101 different historical Hungarian family names, originally published in Mikló

(A korábbi A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára még ismeretlen eredetűnek mondja a szót.) Az elsődleges '(köles)korpa, dara' értelmet alapul véve előállt az Ondó családnév egyik lehetséges etimológiája, ugyanis más malmi (mellék)termékekből is lettek családnevek, mint pl. Dara , Korpa , Liszt , Pelyva Budapest 1988), a másik pedig Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára. XIV- XVII. század (Budapest 1993). A finnugor nyelvészek az ELTE professzora, Lakó György (1908-1996) főszerkesztésében és Rédei Károly szerkesztésében A magyar szókészlet finnugor elemei

: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. Jegyezz meg: Elfelejtetted a jelszavad Miklós Kázmér: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. [Lexicon of old Hungarian family names, 14-16th centuries.] Budapest, 1993. (It is a historical and genealogical lexicon consisting of more than 9800 family names, not only of the nobles, with numerous references. Családnevek enciklopédiája www.dunatv.hu, 2010-04-15, Bártfai László Elkészült a magyar családnevek szótára MÚLT-KOR, 2010-04-14, MTI Őseinkről mesélnek a családnevek hirado.hu, 2010-04-13, MTI/hirado.hu Beszédes családnevek Monitor Magazin, 2010-04-13, MTI Nomen est omen Magyar Demokrata (57. oldal), 2010-04-07, B Ennek kézenfekvő alapjául Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára című, a történeti magyar - magyar nyelvi eredetű, természetes keletkezésű - családnévanyagot jól reprezentáló munkája (a továbbiakban: CsnSz., 1993) kínálkozott. Amikor a családnévvég-mutató szótár készítésének gondolata. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Budapest, 1993. (több mint 9800 családnevet - nemcsak nemes családokét - tartalmazó történeti és etimológiai szótár rengeteg utalással) Kempelen Béla: Magyar nemes családok, I-XI. Budapest, 1911-1932. (Kb. 40 000 nemes család rövid történetével foglalkozik

A szótár célja: a XIV-XVII. századi magyar eredetű, illetőleg magyarból is származtatható családnevek számbavétele Moldvától Felsőőrig, Szlavóniától az északi megyékig; a magyar nyelvtörténet, ezen belül a névtörténet (számos esetben a történettudomány, főként a művelődéstörténet, a történeti néprajz, a genealógia) számára szótár formájában hozzáférhetővé tenni régi magyar családneveink ortográfiai, hangtani és alaktani változatait. Régi magyar családnevek névvégmutató szótára XIV-XVII. század ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet - Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2009. 191 l. A magyar névtörténeti kutatások eredményeképpen mind a helynevek, mind a sze

Farkas Tamás szerk.: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV-XVII. század. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet - Magyar Nyelvtudományi Táraság, 2009. 192 lap 1. Az a tergo szótárak sajátos helyet foglalnak el alexikográfia munkák sorában, hiszen a szavak betű Könyv: Régi magyar családnevek szótára - XIV-XVII. század - Kázmér Miklós, K. Sal Éva, Mollay Károly | A nemzetközi lexikográfiában a neveknek, ezen belül a.. A Pintér régi magyar családnév.Eredetileg foglalkozásnév volt, jelentése: hordók, faedények készítéssel foglalkozó mesterember.Hasonló családnevek. Azonosítószám id: 08923 Cím főcím: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára alcím: XIV-XVII. század besorolási cím: Régi magyar családnevek névvégmutató szótára Közreműködő közreműködő rendezési sorszám: 1 közreműködői minőség: szerkesztő közreműködő besorolási neve: Farkas közreműködő utóneve(i): Tamá

Hasonló tételek. Régi magyar családnevek névvégmutató szótára : XIV-XVII. század / Szerző: Farkas Tamás (1970-) Megjelent: (2009) Családnevek enciklopédiája : leggyakoribb mai családneveink / Szerző: Hajdú Mihály (1933-2014) Megjelent: (2010 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század

Its source is the work of Miklós Kázmér, Régi magyar családnevek szótára which represents this stock quite well. In the a tergo dictionary the whole of the surnames of its source (9800 different surnames + their variations) and their key datas (year of first appearance, motivations of the surname) will be incorporated A kutatás megcélzott eredménye a magyarországi családnévanyag legfontosabb részlegét, a természetes keletkezésű történeti magyar családnevek állományát a tergo formában feldolgozó szótár elkészítése. Ennek anyaga Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század című, szakmailag jól megalapozott, gazdag és reprezentatív értékű művén. Elkészült a magyar családnevek szótára » Múlt-kor történelmi . Erdélyi székely család, nevét kétségkívül a Jakab keresztnévből vette, mely a XIÍ I — XV. századbeli oklevelekben ily kifejezési alakban : JacobusfiliusBecz, vagy filius Miké használatban volt elannyira. Magyar családtörténet Régi magyar családnevek szótára A család- és a keresztnév sorrendje Vezetéknév . Nevek külföldön. 20.000 Names. f:\gabor\lexikografia-ora\fobb-szotaraink-4.doc. Értelmező szótárak: Czuczor Gergely-Fogarasi János: A magyar nyelv szótára I-VI. Pest, 1862-1874.

O. Nagy Gábor-Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár, Budapest, 1978, 1980 stb. Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákoknak, Budapest, 1998. A magyar nyelv szóvégmutató szótára (gyakorlatilag az értelmező szótár, csak a szavak végéről) Régi magyar családnevek szótára Szólás, közmondá Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Jegyezz meg: Elfelejtetted a jelszavad Kázmér Miklósnak a Régi magyar családnevek szótára a XIV-XVII. században c. munkájának a 665. oldalán a Lapis lásd Lapos ráutalást találjuk. A Lapos címszó alatt több nevet is idéz a különböző forrásokból és Lapis Pétert is felsorolja 1720-ból, mint a Lapos, Lapus, Lapws családnevek közé tartozót. Így pl. A Major régi magyar családnév. Eredetileg foglalkozásnév volt, jelentése: majorosgazda, juhászgazda, számadójuhász. Hasonló családnevek: Csűrész, Csűrös, Ispán, Kasznár, Majoros. 2020-ban a 81. leggyakoribb családnév volt Magyarországon. 11 159 személy viselte ezt a vezetéknevet. Híres Major nevű személyek Irodalom.

Az egy családba tartozókat jelölő közös név; vezetéknév. A névmutatót a családnevek betűrendjében állítják össze. Egy szürke kabátos úr a. A szótár célja: a XIV-XVII. századi, tehát a legrégebbi, majd teljesen megszilárdult, magyar eredetű, illetőleg a magyarból is származtatható családnevek számbevétele Moldvától Felsőőrig, Szlavóniától Sáro megyéig; az összegyűjtött családnevek magyar eredetének igazolása: magyar köznévi, vagy tulajdonnévi (személynévi vagy helynévi) előzményeik kimutatása, valamint a névadás indítékának, a motivációnak megjelölése; a magyar nyelvtörténet. Kázmér Miklós professzor, a jelenkori magyar névtu- domány egyik kiemelked alakja egy teljes életmő űvel felérő kötettel ajándékozott meg, amikor 1993-ban megjelentette terjedelmében is impozáns lexikontí- pusú munkáját: Régi magyar családnevek szótára. XIV—XVII. század. E mű teljességét abból is megál RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK SZÓTÁRA csak 14 400 Ft. Tudjon meg többet a RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK SZÓTÁRA termékről és tekintse meg más vásárlók véleményeit. Használt és Felújitott termékek - kedvezmények, akciók, különleges ajánlatok a ShopMania oldalon Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század, szerző: Kázmér Miklós, Kategória: Bibliográfi

Magyar családnév - mi az eredete, jelentése? Startlap Wik

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg. Névtani Értesítő [1099]. A tétel áttekintő adata A szótár célja: a XIV-XVII. századi, tehát a legrégibb, majd teljesen megszilárdult, magyar eredetű, illetőleg a magyarból is származtatható családnevek számbavétele Moldvától Felsőőrsig, Szlavóniától Sáros megyéig; az összegyűjtött családnevek magyar eredetének igazolása: magyar köznévi, vagy tulajdonnévi (személynévi vagy helynévi) előzményeik. Régi magyar családnevek szótára, XIV-XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest. 1993. 958-959. Matrikula 4 itt szolgáló lelkészek névsora Szenterzsébeten az anyakönyvezés 1763-ben kezdődött, az anyakönyveket a lelkész készítet- te. Az anyakönyvek alapján számos következtetést lehet levonni.. A Régi magyar családnevek szótára szerint az e végû helynevek feleannyi családnév alapjául sem szolgáltak, mint az a-ra végzõdõek. Közöttük is (az elõzõ alcsoporthoz hasonlóan) számukat és arányaikat tekintve egyaránt kimagaslanak a formáns elõtt alapalakkal egyezõ elõfordulásúak (256): Becsei, Cselõtei, Gellei. RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK SZÓTÁRA, XIV-XVII. század Szerző: Kázmér Miklós Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993 Jó állapotú használt könyv

Burget Lajos: Retró szótár

MACSE Családnevek

Nevek, családnevek magyarul - Index Fóru

Magyar Nyelv 107. (Budapest, 2011) Felelős szerkesztő: JUHÁSZ DEZSŐ Technikai szerkesztők: FARKAS TAMÁS, SZENTGYÖRGYI RUDOLF Szerkesztőbizottság: BÉKÉSI IMRE, HONTI LÁSZLÓ, KIEFER FERENC, KISS JENŐ, NYOMÁR KAY ISTVÁN, PUSZTAI FERENC, SEBESTYÉN ÁRPÁD, SIPTÁR PÉTER, SZATHMÁRI ISTVÁN Nemzetközi tanácsadó testület: ELZBIETA ARTOWICZ (PL), SUSAN GAL (USA), DAN ILO GH EN. 5/10 4) FARKAS TAMÁS ‒ F. LÁNCZ ÉVA ANNA (szerk.), Régi magyar családnevek névvégmutató szótára (XIV‒XVII. század). Budapest, 2009. 8, 9. 5) FARKAS. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára - XIV-XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1993. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Második, javított és bővített kiadás. Budapest, 1988 MIKLÓS Régi magyar családnevek szótára (1993). A következőkben - mintegy a. feldolgozó munka bevezetéseként - a két szótár nyelv − és névtörténeti jelentőségét. mutatom be. 1. FEHÉRTÓI KATALIN: Árpád-kori személynévtár. Fehértói Katalin Árpád-kori személynévtár című nagyszabású munkája

Az egynyelvű szótárak - Nyelvtan kidolgozott érettségi

Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 1993. Kniezsa István: A magyar és a szlovák családnevek rendszere. In: Kniezsa István: Helynév- és családnév-vizsgálatok, pp. 255-349. Kisebbségkutatás Könyvek A régi magyar családnevek név végmutató szótára szerint a Szekér családnév a társadalmi szerepre, helyzetre utaló családnevek közül a tevékenységre utaló családnevek közé tartozik, A név első előfordulásának évszáma 1453. év, amely nem tekinthető feltétlenül az adott (család) név legkorábbi adatának Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Bp. 1993. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1172 l. Aranyozott kiadói egészvászon-kötésben, eredeti védőborítóban Kázmér Miklós - Régi magyar családnevek szótára A nemzetközi lexikográfiában a neveknek, ezen belül a családneveknek nagyon sok feldolgozására találunk példát, szinkrón és diakrón jellegűekre egyaránt, az egyszerű névlajstromoktól kezdve a több-kevesebb történeti adatot tartalmazó, valamint az etimológiákat is.

Anyakönyvi bejegyzésre alkalmas utónevek jegyzék

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Egy é nyomában: a lábasülőtől

Ez a tanulmány / szótár egy nagyon jól szerkesztett, átlátható, könnyen olvasható, érdekes írás. Akit érdekel a magyar családnevek kialakulása, története, annak nagyon hasznos olvasmány lehet. Én azért olvastam végig, mert egy regényötletemhez néztem autentikus családneveket (főleg mert eléggé OCD tudok lenni azzal kapcsolatban, hogy passzoljon a vezetéknév a. Ezt látszik igazolni Kázmér Miklós nagyszerû könyve a Régi magyar családnevek szótára, melynek 272. oldalán többek között ez olvasható: < csütörtöki ~ csötörtöki < Csütörtök hn. (Pozsony m.) + -i mn.-képzõ. M: birtok, lakó-v. szárm. hely A Abélia Adriána Ajna Alexandrina Alojzia Amina Angyalka Annamari Abiáta Adrianna Ajnácska Alexia Aloma Aminta Ani Annamária Abigél Adrienn Ajnó Alfonza Alóma Amira Ania Annamira Ada Áfonya Ajra Alfonzin Alvina Amrita Anica Annamíra Adala Áfra Ajsa Alfonzina Amábel Anada Anicéta Annaregina Adalberta Afrodita Ajtonka Alfréda.. Nagyobb lélegzetű, mérvadó munka is csak néhány van: Iorgu Iordan akadémikus Dicţionar al numelor de familie româneşti (A román családnevek szótára) című, Bukarestben 1983-ban kiadott, a magyar etimológiájú családnevek vonatkozásában fenntartásokkal használandó könyve, N. A. Constantinescu: Dicţionar onomastic.

Régi Magyar Családnevek Névvégmutató Szótára

Erdélyi Magyar Családnevek

Régi családnevek. Megosztás Megosztás Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII század. Zsidó munkaszolgálatosok csatlakoznak hozzám, akiket fegyverrel ellátva célunk, hogy bevárjuk a támadó oroszokat, s hozzájuk csatlakozunk nominative. családnév. családnevek. accusative. családnevet. hu Az zsidó családnév Toggle navigation A magyar nyelv szótára. ú. m. a családnevek és keresztnevek osztálya. Aladár a magyar krónikákban Atila egyik fia a mongolban aldar am. dicsőség. Árpád szó hasonlókép tekinthető mongol eredetünek, mert e nyelvben arbid igető am. sokasodjál v. sokasodó Ennek anyaga Kázmér Miklós Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század című, szakmailag jól megalapozott, gazdag és reprezentatív értékű művén (Budapest, 1993, 1172 lap) alapul. 14 101 magyar nyelvi eredetű, illetve magyarból is származtatható családnevet tartalmaz, a történeti Magyarország egészéről és a. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Budapest, 1993. Kempelen Béla: A nemesség: útmutató az összes nemességi ügyekben: genealogiai és heraldikai kézikönyv

Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII

Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája (Kalcsó Gyula). Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2010. 552 oldal . A leggyakoribb magyar családnevek gyűjteménye . A Tinta Könyvkiadó A magyar nyelv kézikönyvei sorozat XVII. köteteként adta ki Hajdú Mihály Családnevek enciklopédiája című művét. A közelmúltban elhunyt szerző életművének valóságos koronája ez a hatalmas. magyar családnevek szótára. A válaszíró 61%-ban hasznos válaszokat ad. # 2/3: 2013. okt. 16. 13:43 Privát üzenet: Hasznos számodra ez a válasz? Paraszti?? O contré! Nemes néven több család is szerepel a történelemben. Ezek közül legismertebb a hídvégi és oltszemi előnevű Nemes-család. Háromszéki székely eredetű. RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA. 2017. november 28. kedd NÉVKUTATÁS Nincs hozzászólás. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapest, 2009. Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez. CSALÁDNEVEK ENCIKLOPÉDIÁJA - LEGGYAKORIBB MAI CSALÁDNEVEIN

Reverse dictionary of old Hungarian surnames / Régi magyar

Title / Author Type Language Date / Edition Publication; 1. Régi magyar családnevek szótára : 14-17. század: 1 Knappová, Miloslava (2010) Régi Magyar Családnevek Névvégmutató Szótára XIV.-XVII. Század. Acta onomastica, 51 (2). pp. 610-612. ISSN 1211-4413. Repository Staff Only: item control page. dKNAV is powered by EPrints 3, administered by the library of the Academy of Sciences sírjaink domborulnak. Partiumi temetők, 1999. - Hunfalvy János: A magyar birodalom földrajza, különös tekintettel a néprajzi viszonyokraBp.. ,1886 . - hnrch István: Erdélyi eleink emlékezete (1550-1850) Polisz Könyvkiadó. Kolozsvár, 1999. - Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. Magyar Nyelvtudomá-nyi TársaságBp.

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Honnan jön az Ondó

Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód; Podobné jednotky. A Magyar nyelv értelmező szótára. Vydáno: (1966 UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI - FACULTATEA DE LITERE. Csomortáni Magdolna. Csomortáni Magdoln rÉgi magyar csalÁdnevek nÉvvÉgmutatÓ szÓtÁra ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapest, 2009 RÉGI MAGYAR CSALÁDNEVEK NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA (*.pdf) A névanyag motivációk szerinti jegyzéke 1

Régi magyar családnevek névvégmutató szótára

Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV-XVII. század. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet - Magyar Nyelvtudományi Társaság, $ dapest. HAJDÚ MIHÁLY 1994. A középmagyar kor személynévtörténete (1526-1772) 1-3. Akadémiai dok-tori értekezés. MTA, $ dapest. Kézirat. M@ Tt. = Magyar családnevek. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. sz. (1997): 344-50. 9. A csíki víznevek nyelvi elemzése. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. Bp., 1993. Ismertetés: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae 23 (1992-1998): 301-8. 2 A nemesség körében a 14. századtól, a jobbágyság és a polgárság körében a 16. századtól terjedtek el a családnevek. Kázmér Miklós (Régi magyar családnevek szótára. Bp., 1993) a László becéző változataiból eredezteti a Lac, a Laca, a Lacfi, a Laci, a Láci, a Lack, Lacka, a Lackfi, a Lacki, a Lackó, a Lackos, a Lacó. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai kutatási ösztöndíjának támogatásával. Nyelvi nacionalizmus és német családnevek a 19. Horváth, Kozák, Kun, Lengyel, Magyar, Német ^ Néme th, Oláh. A családnév, családi név a régi magyar. A nemesség előkelőbb rétegeitől átveszik az alsóbbak, a németségtől a városi

( Magyar Nagylexikon és Genthon István: Magyarország művészeti emlékei, 1961.) ALSÓ TOLD, község Nógrád megyében, a Cserhátban, a Zunyi-patak völgyében, Pásztótól 13 km-re Ny-Ény-ra. Középhegységi sorfalú. Körjegyzőségi központ. Lakosság 300 fő (1910.), 277 fő (1990.). Első írásos említése: 1295 (Told) Ehhez elég egyetlen összehasonlítás: a SzabSzatm. (68) szerint a lakosság 1901, 1998. január 1-jén viszont már csak 822 (A Magyar Köztársaság Helységnévkönyve. Bp., 1999). Így a jelenlegi névjegyzékünk többségében már kihalt neveket (is) hoz. I. A névadó ős személynevére visszamenő családnevek. 1. Egyházi személyneve

Raátz Judit Karácsonyi János. 1908. Zoltán. MNY. 176-7. Kázmér Miklós. 1993. Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Budapest Honfoglaló Hoholtok. A Hahót-Buzád családról ld. Holub, Holub-falvak, Nagy Iván, Kempelen, Söjtör és Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1900. Az ősfalu státusának (magvaszakadt várszolgáké) változásáról: Zala vármegye története. Oklevéltár 1364-1498

Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Budapest, 1993. (több mint 9800 családnevet - nemcsak nemes családokét - tartalmazó történeti és etimológiai szótár rengeteg utalással) Kempelen Béla: Magyar nemes családok, I-XI. Budapest, 1911-1932. (Kb. 40 000 nemes család rövid történetével foglalkozik A magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is. A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről. A. Milyen származású a Csáki vezetéknév? - Válaszok a kérdésre. Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit

Patkó rák vér, amitől érdekes, az egyrészt a patkó alakúSzentesi lapos káposzta | fejes káposzta brassica oleraceaRadixFórum :: Vezetéknevek :: Bózsó, Bózso, Bozsó, Bozso
 • Kleopátra 2 rész.
 • Microsoft Office 2013.
 • Bge erasmus partnerek.
 • Spot lámpa keret obi.
 • Junkers ju 87.
 • Indiana jones and the last crusade 1989.
 • Utcai verekedések.
 • Vaiana szívesen máskor is dalszöveg.
 • Reebok cipő férfi.
 • Gabriel Iglesias net worth.
 • Commandos 2 hd remaster gépigény.
 • Omisalj óváros.
 • Londoni telefonfülke.
 • Raffaello torta díszítése.
 • Várakozó lélek behívása.
 • 90 es évek férfi divatja.
 • Samsung Galaxy J3 memóriakártya beállítása.
 • Turisztikai régiók.
 • Html galéria készítés.
 • Seprűvéna ellen.
 • Visegrád terepfutás.
 • Póker osztás.
 • Hidratálás zsíros bőr.
 • Puffadás okai.
 • Noszek lászló magánrendelés.
 • Mr busta rap hu.
 • Nyugdíj megváltás 2020.
 • Kézai simon a magyarok viselt dolgai.
 • Gőzmozdony balesetek.
 • Taylor Swift red.
 • Neves törölköző tesco.
 • Kalcium mire jó.
 • Szcientológia árak.
 • Munkaidő naptár 2019 pdf.
 • Spar kenyér ár.
 • Best zoom camera.
 • Mária szobor árak.
 • Ingatlanos ügyvéd eger.
 • Mikor lesz sajtótájékoztató.
 • Motor r6 yamaha.
 • Paleo kukorica.